Инжењер ИТ технологија – Нови студијски програм у припреми

Инжењер информационих технологија као предлог новог студијског програма могао би од  наредне школске године да заживи на основним академским студијама Машинског факултета у Београду. У основи овог програма су ИТ технологије уз помоћ којих ће нове генерације машинских инжењера бити спремне да у нашој земљи развијају Индустрију 4.0.

Факултет је донео одлуку о формирању деветочлане комисије која припрема предлог новог студијског програма и другу потребну документацију за акредитацију о којима ће се изјаснити прво Наставно-научно веће факултета, изјавио је продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић. Иницијатива о формирању новог смера покренута је након анализе реалних потреба друштва и у складу је са одредбама Закона о високом образовању РС, Статута Универзитета у Београду и Статута МФ.

Након што ННВ Машинског факултета да „зелено светло“ предлог ће бити достављен Универзитету у Београду. О томе да ли МФ испуњава све потребне услове за школовање инжењера информационих технологија најпре ће се изјаснити или Веће групације одговарајућег образовно-научног поља или Веће за мултидисиплинарне студије, а затим и Сенат Универзитета у Београду. С обзиром на интенције све већег мултидисциплинарног приступа у науци, о предлогу ће се највероватније изјашњавати Групација за мултидисциплинарне студије.

Према речима професора Тановића, руководство МФ је већ обавило велики број консултација са  надлежним институцијама и појединцима  и сондирао терен за формирање новог студијског програма од наредне школске године. На тај начин, по нашем мишљењу,  предузете су мере за отклањање свих  евентуалних  препрека које би могле да дођу са појединих сродних факултета, нагласио је наш саговорник.

Овладавењем и стратешким коришћењем, информационе технологије имају кључну улогу  у еволуирању у информационо друштво. Тачније, прецизирао је проф. Тановић, технологија постаје алат у служби информације  а информација знање и моћ, а као последица и новац. Међутим, додао је, треба имати у виду да постоје  и другачија размишљања о примени информационих технологија. Чињеница да организација може да буде много више конкурентнија  захваљујући информационим технологијама, не значи да ће сви запослени са радошћу прихватити прогрес, јер су се  током историје многа друштва добровољно одрекла вредних технологија на сопствену штету.

Увођењем смера за  ИТ технологије  на основним академским студијама и квалитативно другачијим приступом настави желимо да унапредимо целокупни наставни процес на Машинском факултету и будемо спремни за изазове које доноси убрзани технолошки развоја у свету, нагласио је проф. Тановић.

Овогодишњи упис на Машинском факултету остаће упамћен не само због тога што је за 540 предвиђених места конкурисао дупло већи број средњошколаца, него и по томе што је 765 кандидата од укупно 953 колико је полагало пријемни испит стекло услов за рангирање на листи за буџетске студије. Због тога је МФ морао да се обрати Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС да размотри могућност проширења уписне квоте до акредитацијом одобреног броја од 720 студената.

Наш саговорник је уверен да ће интересовање младих за студије машинства бити  још веће уколико Машински факултет до наредне школске године добије акредитацију за нови студијски програм. С друге стране, оснивање основних академских студија заснованих на ИТ технологијама Машинском факултету омогућава повећање не само броја студената, него и њиховог квалитета, квалитетније финансирање свих постојећих студија на факултету и што је такође веома важно, отвара пут за нови приступ сарадње са привредом, закључио је професор Тановић.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.