Упис на сродне факултете

Сви студенти који су полагали пријемни испит на Машинском факултету у Београду и који су испунили законски минимум за упис на неки од видова студирања (школовање на терет буџета Републике Србије – минимум 51 поен или сопствено финансирање – минимум 30 поена), а који се из неког разлога нису уписали на Машински факултет у Београду, могу се пријавити за слободна места на сродним факултетима у Србији.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.