Uniqa осигурање – конкурс за студенте

Сектору за неживотна осигурања и корпоративно пословање потребан је 1 извршилац – машински инжењер, за волонтерско ангажовање на пословима преузимача ризика (underwriting).

Предвиђено је ангажовање на 3 месеца, током којег би кандидат уз подршку ментора (из редова искусних процењивача ризика) стекао увид у основне процесе у осигурању и опис посла преузимача ризика. По истеку договореног периода ради се евалуација са обе стране и уколико постоји обострано задовољство и интересовање кандидату би понудили радни однос.

Кандидат може да буде студент завршне године студија, апсолвент или неко ко је недавно дипломирао. Од осталих критеријума потребно је да има солидно/добро знање енглеског језика и возачку дозволу.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на мејл: ljiljana.zdravkovic@uniqa.rs

Bookmark the permalink.

Comments are closed.