Приступно предавање, др Тијана Весић Павловић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Енглески језик, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Катарина Расулић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
  • др Ивана Трбојевић Милошевић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
  • др Твртко Прћић, ред. проф., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду,
  • др Угљеша Бугарић, редовни професор,
  • др Љубодраг Тановић, редовни професор,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Тијани Весић Павловић, професору енглеског језика и књижевности, дана 15.05.2017. године, са почетком у 10 часова, у сали 518 на Машинском факултету, са темом „Метафоричка лексика у енглеском језику машинске струке“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed