Конкурс: Стипендије Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Фондација Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке расписала је Конкурс за доделу осам стипендија студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2016/2017. годину. Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара, а рок за подношење пријава је од 07. априла 2017. године до 24. априла  2017. године.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:  редовно уписивање школске године,  висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање  9, а предност имају студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Од докумената су потребни: ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду  www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници), УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије, УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета и ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондација, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке. На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору Фондације,  у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду  www.bg.ac.rs на страници Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.