Мини-симпозијум „Контактна механика: Теорија и примене“

Мини-симпозијум „Контактна механика: Теорија и примене“, са предавачима из земље и иностранства одржаће се у Математичком институту САНУ, 14. марта од 10:30-19:00ч, сала II, први спрат, Кнеза Михаила 36.
Организатори: др Ивана Д. Атанасовска, Проф. Катица Р. (Стевановић) Хедрих и Проф. Радивоје М. Митровић
Програм овог Мини-симпозијума доступан је на wебсите-у Математичког института САНУ, на ОВОМ линк-у.

Презентације и предавања
Bookmark the permalink.

Comments are closed