Машинском факултету уручена акредитација IIW

Машински факултет у Београду званично је од 26. јануара 2017. године међународно акредитован ATB (Approved Training Body) за обуку међународних инжењера и технолога заваривања IWE/IWT. Акредитацију Међународног института за заваривање (IIW), декану Машинског факултета, професору др Радивоју Митровићу уручио је Венцеслав Грабулов, извршни руководилац DUZS-CertPers-a, овлашћене националне организације за спровођење међународног система за образовање, квалификацију и сертификацију особља у заваривању.

Професор Митровић је истакао да је ово веома важан датум у историји Машинског факултета, који сада има и међународну акредитацију за обуку и образовање инжењера у области заваривања. Сертификат Међународног института за заваривање представља признање за вишедеценијски рад и напор МФ у овој области, рекао је декан МФ. Према његовим речима, заваривање се у домену формалног образовања годинама уназад проучава на Катедри за технологију материјала, али и другим катедрама међу којима су Катедра за опште машинске конструкције и Катедра за механизацију. Пре десет година основан је и нови смер – Заваривање  и заварене конструкције. Међутим, додао је, Машински факултет још увек није формално акредитован за обуку и образовање машинских инжењера у области заваривања. Зато је ова акредитација веома важна. Захваљући њој Машински факултет Универзитета у Београду, као један од овлашћених центара за обуку инжењера у области заваривања постаје део међународне еснафске породице, а домаћи стручњаци могу да равноправно учествују у великим инфраструктурним пословима свуда у свету, нагласио је професор Митровић.

Машински факултет у Београду је својим капацитетима задовољио све услове да спроводи курс за обуку инжењера и технолога за заваривање који су прописани правилима Међународног института за заваривање и Европске федерације за заваривање, изјавио је за сајт МФ господин Венцеслав Грабулов. Према његовим речима, тим оцењивача DUZS-CertPers-a је спровео детаљну проверу потребне документације, опреме, просторија, материјала за учење, предавача, и самих предавања и оценио да је МФ у свим аспектима компетентан за спровођење обуке. Сада је остало још да се спроведе испит, а колико ће кандидати бити успешни зависи само од њих самих, нагласио је наш саговорник. Говорећи о значају акредитације IIW, он је подсетио да Светска заваривачка организација има велики број чланица, али да само 42 земље, међу којима је и Србија, имају национална тела која су овлашћена за спровођење међународног система за образовање, квалификацију и сертификацију особља у заваривању. Према томе, акредитација је важна јер потврђује да је Србија део тог међународног система и да кадрови који се школују у домаћим акредитиваним организацијама могу да раде и потписују најсложеније пројекте у читавом свету, закључио је господин Грабулов.

Руководилац курса, професор др Радица Прокић Цветковић са Модула за заваривање и заварене конструкције истакла је да за Машински факултет акредитација IIW представља велику ствар. Према њеним речима, Машински факултет већ образује инжењере заваривања, али то на жалост још увек није препознато.  Зато смо и покренули Курс за обуку међународних инжењера и технолога заваривања, јер смо желели да кроз тај вид тзв. неформалног образовања одшколујемо кадар који ће имати међународно признату диплому. Наша саговорница је задовољна досадашњим током наставе, као и бројем полазника који похађају курс. Према прописима Међународног института за заваривање, да би се курс одржао потребан је минимални број од пет кандидата, а пријавило се њих десеторо. С обзиром  да је ово тек први циклус обуке, одзив је више него одличан и ми смо презадовољни, истакла је на крају професор Радица Ракић Цветковић.

Курс за за међународне инжењере и технологе заваривања започео је на Машинском факултету крајем октобра. Одржава се према програму Међународног института за заваривање и део је међународног система за образовање, квалификацију и серитификацију особља у заваривању. Састоји из четири поглавља – поступци заваривања, материјали и њихово понашање при заваривању, конструисање и прорачуни, производња и примењено инжењерство. Укупни фонд часова за међународне инжењере заваривања је 448 часова, од чега је 388 часова предвиђено за теоретску наставу, а 60 часова за практичну обуку. За међународне технологе заваривања, фонд часова је 369 (309+60). Теоретска настава организована је на Машинском факулету Универзиета у Београду, а вежбе у лабораторији за заваривање компаније Messer Tehnogas-Castolin Eutectic и у лабораторији за IBR предузећа KonMat Beograd.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed