Приступно предавање, др Ана Капиџић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област ФИЗИКА, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:
– проф. др Зоран Трифковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду,
– проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду,
– проф. др Јасмина Јовановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду,
– проф. др Небојша Ромчевић, научни саветник у Институту за Физику Универзитета у Београду,
– проф. др Душан Поповић, ванредни професор Физичког факултета Универзитета у Београду.
Констатује да је кандидат др Ана Капиџић, дипл. физичар примењене физике, поднео конкурсну пријаву за избор у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКА, а да при томе нема педагошко искуство, па, у складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду-Машинском факултету, заказује том кандидату приступно предавање дана 01. 02. 2017. године, на Машинском факултету у 11 сати, у сали 102, са темом „Рад и енергија у механици“.
Председник Комисије,
др Зоран Трифковић, редовни професор

Приступна предавања
Bookmark the permalink.

Comments are closed