Групно спремање испита – Нови пројекат Студентског парламента МФ

Групно спремање испита“ – назив је пројекта који је од ове школске године покренуо Студентски парламент Машинског факултета у Београду. Циљ пројекта је помоћ студентима приликом полагања испита, односно повећање пролазности на појединим предметима, а самим тим и већа пролазност на студијама.

Управа МФ је поздравила и подржала овај студентски пројекат, оценивши да се само заједничким залагањем наставника и студената може остварити основни циљ – подизање квалитета наставног процеса и ефикасност студија.

Слични пројекти постоје и на другим факултетима Универзитета у Београду, а пројекат Студентског парламента МФ је замишљен тако да се најмање три дана пред заказан испит одрже вежбе које би водио студент Машинског факултета који је дати предмет положио високом оценом.

“Групно спремање испита” је започело предметима – Математика 1, које води Јагош Стојановић; Отпорност материјала, које води Мартина Перишић и Механика 2, које води Милош Петрашиновић. На вежбама се углавном раде задаци са претходних испитних рокова и задаци које предложе носиоци предмета.

Студенти Машинског факултета показали су велико интересовање за овакав вид учења, о чему најбоље говори чињеница да су учионице у којима се изводе вежбе испуњене до последњег места.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed