Студенти Катедре за шинска возила МФ на стручној пракси у „МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГУ“

Машински факултет у Београду и Команија „МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Крагујевца потписали су почетком јула  Уговор о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи, чиме су створени услови да прва  група студената Катедре за шинска возила, већ у августу, реализује стручну праксу у погонима те фабрике.

Током двонедељног боравка у компанији, студенти су имали прилику да се детаљније упознају са конструисањем, техничком припремом производње и производњом елемената, подсклопова и склопова, који се у овим производним погонима производе за водеће европске произвођаче шинских возила – возове великих брзина (SIEMENS, ALSTOM и BOMBARDIER).

Студенти завршне године мастер студија су изразили жељу за радним местом у овој фабрици, па ће од октобра ове године добити прилику да током пробног (приправничког) рада, користећи знања стечена током студија на МФ, дају свој допринос развоју фабрике и створе себи могућност сталног запослења.

Од ове школске године, студенти мастер студија Катедре за шинска возила имаће прилику и да аплицирају за стипендију у Компанији „МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“  , која ће им поред финансијске помоћи током студирања омогућити перманентно практично усавршавање и радно место по завршетку студија.

Овај вид сарадње Машинског факултета са привредом је од великог значаја за развој железница Србије. На овај начин студенти, већ на основним студијама, имају прилику да се упознају са железничким машинством и могућностима које пружа ова област образовања на Катедри за шинска возила.

Организацију и праћење реализације стручне праксе водио је доц. др Јован Танасковић са Катедре за шинска возила МФ, а трошкове путовања на праксу на релацији Београд-Крагујевац-Београд, као и трошкове за исхрану студената преузела је компанија „МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“.

(Извор: Машински факултет)

Библиографија мастер радова

На адреси http://www.mas.bg.ac.rs/_media/biblioteka/masteri.pdf се налази библиографија мастер радова одбрањених на Машинском факултету Универзитета у Београду у периоду од 19.3.2010 до 30.9.2016. године.