Упис на МАС и ДАС

Продужава се рок за упис у другом конкурсном року за МАС и ДАС до 24.10. 2017. год. Упис ће се обавити у терминима од 12:30 до 14:30 часова, на шалтерима 4 и 6 Службе за студентска питања.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„НУМЕРИЧКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА ПОНАШАЊА ИЗВИЈАЊА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНАТА (Numerical and experimental diagnostics of buckling structural element behavior)“ докторанда NOUREDDINE ALHADI ALI TOUMI, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 20.10.2017. год.

Књига предмета за школску 2017/2018.г. и избор предмета на ОАС

У понедељак 02.10.2017.г. почео је избор предмета на ОАС и објављена је Књига предмета за ОАС, МАС и Докторске студије за школску 2017/2018. годину.

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„ПОДЗЕМНИ ВОДОНОСНИ СЛОЈ КАО СЕЗОНСКИ ТЕРМИЧКИ РЕЗЕРВОАР ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ“ докторанда мр РУЖИЦЕ ТОДОРОВИЋ, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Београд, 29.09.2017. год.

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОДЛУЧИВАЊУ У ИЗБОРУ ЛОКАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА“ докторанда сц МОМЧИЛА ЂОРЂЕВИЋА, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Београд, 22.09.2017. год.

Библиографија мастер радова

На адреси http://www.mas.bg.ac.rs/_media/biblioteka/masteri.pdf се налази библиографија мастер радова одбрањених на Машинском факултету Универзитета у Београду у периоду од 19.3.2010 до 30.9.2016. године.