Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МОДЕЛСКО ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ СТРУКТУРА СЛОЖЕНЕ ПРОСТОРНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ“ докторанда АНЕ ПЕТРОВИЋ, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Београд, 23.06.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛ ВАЗДУХОПЛОВНИХ СИСТЕМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ докторанда мр МИРОСЛАВА ПАЈЧИНА, дипл. маш. инж.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 01.06.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„АНАЛИЗА УТИЦАЈА ГЕОМЕТРИЈЕ И БИОМАТЕРИЈАЛА НА ИНТЕГРИТЕТ И РАДНИ ВЕК РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОРТОПЕДСКИХ ПЛОЧИЦА“ докторанда УРОША ТАТИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 19.05.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МОДЕЛИРАЊЕ СЛОЖЕНИХ ХИБРИДНИХ СТРУКТУРА ФРАКЦИОНОГ ТИПА И ПРИМЕНА У ДИНАМИЦИ СИСТЕМА КРУТИХ И ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА“ докторанда МИЛАНА ЦАЈИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 19.05.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„УТИЦАЈ ЛОКАЛНОГ СТАЊА ТОПЛОТНОГ КОМФОРА НА СМАЊЕЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ У НЕСТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА (THE LOCAL THERMAL COMFORT IMPACT ON WORKING PRODUCTIVITY LOSS IN NON-RESIDENTIAL BUILDINGS)“ докторанда ТАМАРЕ БАЈЦ, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА ОДСУМПОРАВАЊА ГАСОВА УНОШЕЊЕМ СПРАШЕНОГ СОРБЕНТА У ЛОЖИШТЕ ЕНЕРГЕТСКОГ КОТЛА НА УГЉЕНИ ПРАХ

докторанда ИВАНА ТОМАНОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ПРОЦЕСА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗАГАЂЕНОГ ТЕШКИМ МЕТАЛИМА И АРСЕНОМ КОРИШЋЕЊЕМ АУТОХТОНИХ БИЉНИХ ВРСТА УЗ ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ

докторанда ВЛАДИЦЕ ЧУДИЋ, дипл. инж. технологије, налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВЕКТОРОМ ПОТИСКА ГАСОДИНАМИЧКИМ ИНТЕРЦЕПТОРИМА

докторанда САШЕ ЖИВКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОДУЖЕТКА РАДНОГ ВЕКА ДЕЛОВА ВЕНТИЛАЦИОНИХ МЛИНОВА

докторанда МАРКА РИСТИЋА, дипл. маш.инж. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 31.03.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији:

„ГЛОБАЛНИ МИНИМУМ ВРЕМЕНА КРЕТАЊА МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА СА ОГРАНИЧЕНИМ УПРАВЉАЊИМА И РЕАКЦИЈАМА ВЕЗА“

докторанда РАДОСЛАВА РАДУЛОВИЋА, дипл. инж. маш. – мастер, налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 13.03.2017. год.

Распоред наставе на докторским студијама у пролећном семестру шк. 2016/2017.г.

Сва настава на Докторским студијама одвијаће се у учионици 104.

– Настава из предмета Одабрана поглавља из механике почиње у петак 03.03.2017.г. од 17 часова.
– Настава из предмета Одабрана поглавља из механике флуида почиње у понедељак 06.03.2017.г. од 17 часова.

Распоред наставе на Докторским академским студијама

Почетак наставе на Докторским академским студијама је 18.11.2016.г. са следећим распоредом:

  1. Петак у 17:00 ч, Линеарна алгебра, С. Радојевић;
  2. Петак у 19:00 ч, ОМНИР, М.Недељковић;
  3. Субота у 08:00 ч, Парцијалне диференцијалне једначине, И. Аранђеловић;
  4. Субота у 10:00 – 14:00 ч, Нумеричке методе, М. Спалевић првих 18 часова, А. Цветковић наредних 18 часова.

Настава ће се одржавати у учионици 104.

СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ ДАС

Позивају се студенти који су уписали прву годину ДАС, на први састанак који ће се одржати у понедељак 14.11.2016.г. у сали 104 са почетком у 16 часова.
Продекан за наставу,
Проф. др Љубодраг Тановић