Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МОДЕЛСКО ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ СТРУКТУРА СЛОЖЕНЕ ПРОСТОРНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ“ докторанда АНЕ ПЕТРОВИЋ, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Београд, 23.06.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛ ВАЗДУХОПЛОВНИХ СИСТЕМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ докторанда мр МИРОСЛАВА ПАЈЧИНА, дипл. маш. инж.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 01.06.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„АНАЛИЗА УТИЦАЈА ГЕОМЕТРИЈЕ И БИОМАТЕРИЈАЛА НА ИНТЕГРИТЕТ И РАДНИ ВЕК РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОРТОПЕДСКИХ ПЛОЧИЦА“ докторанда УРОША ТАТИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 19.05.2017. год.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МОДЕЛИРАЊЕ СЛОЖЕНИХ ХИБРИДНИХ СТРУКТУРА ФРАКЦИОНОГ ТИПА И ПРИМЕНА У ДИНАМИЦИ СИСТЕМА КРУТИХ И ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА“ докторанда МИЛАНА ЦАЈИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.
Београд, 19.05.2017. год.

Предавање професора George S. Dulikravich-а

Позивамо Вас на предавање које ће професор George S. Dulikravich (Florida International University, Miami, USA, Department of Mechanical and Materials Engineering) одржати на Машинском факултету у Београду. Тема предавања: Human Heart Destined for Transplantation: Conjugate Cooling Simulation to Extend Its Viability. Предавање ће се одржати у уторак, 23.05.2017. године у сали 211 у 11,00 часова.

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„УТИЦАЈ ЛОКАЛНОГ СТАЊА ТОПЛОТНОГ КОМФОРА НА СМАЊЕЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ У НЕСТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА (THE LOCAL THERMAL COMFORT IMPACT ON WORKING PRODUCTIVITY LOSS IN NON-RESIDENTIAL BUILDINGS)“ докторанда ТАМАРЕ БАЈЦ, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА ОДСУМПОРАВАЊА ГАСОВА УНОШЕЊЕМ СПРАШЕНОГ СОРБЕНТА У ЛОЖИШТЕ ЕНЕРГЕТСКОГ КОТЛА НА УГЉЕНИ ПРАХ

докторанда ИВАНА ТОМАНОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ПРОЦЕСА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗАГАЂЕНОГ ТЕШКИМ МЕТАЛИМА И АРСЕНОМ КОРИШЋЕЊЕМ АУТОХТОНИХ БИЉНИХ ВРСТА УЗ ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ

докторанда ВЛАДИЦЕ ЧУДИЋ, дипл. инж. технологије, налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВЕКТОРОМ ПОТИСКА ГАСОДИНАМИЧКИМ ИНТЕРЦЕПТОРИМА

докторанда САШЕ ЖИВКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОДУЖЕТКА РАДНОГ ВЕКА ДЕЛОВА ВЕНТИЛАЦИОНИХ МЛИНОВА

докторанда МАРКА РИСТИЋА, дипл. маш.инж. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 31.03.2017. год.

Награде Веселина Лучића

Одлуке о расписаном конкурсу за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно и књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, за 2017. годину. Више детаља

Миодраг Живковић – Предавање

У склопу посете Србији, господин Миодраг Живковић, директор постпродаје Linde Hydraulics, Немачка, одржаће у уторак 21.02.2017. године у 12,30 часова у Свечаној сали 211 на II спрату предавање:
Развој аксијално-клипних мотора и пумпи при Linde Hydraulics, Немачка, са освртом на свој развојно-образовни-практични пут уз дуално образовање до данашњег положаја у компанији.
Позивамо све заинтересоване да дођу на предавање нашег еминентног стручњака, који је у Linde Hydraulics, Немачка, провео 47 година.