Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„УТИЦАЈ ОШТЕЋЕЊА НА ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМПОЗИТНИХ ЛОПАТИЦА РОТОРА ВЕТРОТУРБИНА“ докторанда МР МАРИЈЕ БАЛТИЋ, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 18.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

 

Докторске дисертације и реферати Комисија о урађеним докторским дисертацијама

МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА У ЛОЖИШТУ НА СПРАШЕНИ УГАЉ ПРИ ДИРЕКТНОМ КОСАГОРЕВАЊУ СА БИОМАСОМ докторанда АЛЕКСАНДРА МИЛИЋЕВИЋА, маст.инж. маш.

 

ПОНАШАЊЕ ДОМАЋИХ ЛИГНИТА КОЛУБАРСКОГ И КОСТОЛАЧКОГ БАСЕНА ТОКОМ ПРОЦЕСА ТЕРМИЧКОГ РАЗЛАГАЊА докторанда МИОДРАГА ЖИВОТИЋА, дипл.инж. маш.

СИНТЕЗА ТАКТИЧКИХ РАКЕТА ЗЕМЉА–ВАЗДУХ ПРОТИВ ЦИЉЕВА ВЕЛИКИХ БРЗИНА докторанда МИЛОША МАРКОВИЋА, маст.инж. маш.

 

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАНОШЕЊА ПРЕВЛАКА И ЊИХОВА ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА докторанда АЛЕКСАНДРА МАСЛАРЕВИЋА, маст.инж. маш.

 

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

 

Београд, 13.07.2018. год.

 

 

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ДЕНТАЛНОГ ИМПЛАНТА НА НОСЕЋУ СТРУКТУРУ“ докторанда ДУШАНА ШАРЦА, маст.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 12.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„НАТПРИТИСАК БАРУТНИХ ГАСОВА ПРИ ОПАЉЕЊУ ИЗ МИНОБАЦАЧА“
докторанда МР МИОДРАГА ЛИСОВА, дипл.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 03.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„ПРОЦЕНА ЗАМОРНОГ ВЕКА ОШТЕЋЕНИХ ИНТЕГРАЛНИХ ОПЛАТА-УЗДУЖНИЦИ ПАНЕЛА (FATIGUE LIFE ASSESSMENT OF DAMAGED INTEGRAL SKIN-STRINGER PANELS)“ докторанда ABULGASEM MUSA SAEED SGHAYER, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 03.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„СТАЊЕ И ПОНАШАЊЕ ДИНАМИЧКИ НАПРЕГНУТИХ СТРУКТУРА У ЕКСТРЕМНИМ УСЛОВИМА РАДА“
докторанда НЕНАДА КОЛАРЕВИЋА, маст.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 02.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МЕТОДОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ПОГОНСКИХ АГРЕГАТА СПЕЦИЈАЛНИХ
ВОЈНИХ ВОЗИЛА“
докторанда мр СЛАВКА РАКИЋА, дипл.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 29.06.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКО ОДЛУЧИВАЊЕ У ТРАНСПОРТУ КОНТЕЈНЕРА“
докторанда РАДОСЛАВА РАЈКОВИЋА, маст.инж. саобраћаја

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 08.05.2018. год.

Докторска дисертација на увид

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„АНВЕЛОПЕ ЛЕТА ЛЕТЕЛИЦА У АТМОСФЕРИ МАРСА“ докторанда мр МАРКА ЕКМЕЏИЋА, дипл.инж.маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 07.05.2018. год.

Докторска дисертација на увид

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„МЕТОДА ЗА КАЛИБРИСАЊЕ КОНСТИТУТИВНИХ МОДЕЛА ЗА СИМУЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА ПРЕСОВАЊА КЕРАМИЧКОГ ПРАХА КОРИШЋЕЊЕМ ИНВЕРЗНИХ АНАЛИЗА (PROCEDURE FOR CALIBRATION OF MATERIAL CONSTITUTIVE MODELS FOR POWDER COMPACTION THROUGH INVERSE ANALYSIS)“ докторанда SHWETANK PANDEY, маст. инж. технологије и механике материјала.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 03.05.2018. год.