Библиографија мастер радова

На адреси http://www.mas.bg.ac.rs/_media/biblioteka/masteri.pdf се налази библиографија мастер радова одбрањених на Машинском факултету Универзитета у Београду у периоду од 19.3.2010 до 30.9.2016. године.

Упис на сродне факултете

Сви студенти који су полагали пријемни испит на Машинском факултету у Београду и који су испунили законски минимум за упис на неки од видова студирања (школовање на терет буџета Републике Србије – минимум 51 поен или сопствено финансирање – минимум 30 поена), а који се из неког разлога нису уписали на Машински факултет у Београду, могу се пријавити за слободна места на сродним факултетима у Србији.

Упис у прву годину Основних академских студија 2017/2018.

Упис у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године

На основу нове Акредитације студијског програма Основних академских студија, Факултет може да упише 720 кандидата, 520 који се финансирају из буџета Републике Србије и 200 који се сами финансирају.

Сва буџетска места су попуњена – попуњавају се преостала места за кандидате који се сами финансирају:

8. и 10. јул, 10-14:30 – пријем захтева за прелаз са других факултета
11. јул, 10:00 – прозивка кандидата по Kоначној ранг листи до попуне одобреног броја самофинасирајућих места, затим упис
12. јул, 10:00 – прозивка и упис кандидата по основу прелаза са других факултета (ако буде слободних места)

Приступна предавања

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

 • др Драгомир Зековић, ред. проф.,
 • др Александар Обрадовић, ред. проф.,
 • др Никола Младеновић, ред. проф.
 • др Зоран Стокић, ванр. проф.,
 • др Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Драгутину Ђурићу, дипл. инж. маш., дана 10.07.2017. године, са почетком у 11 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Брахистохроно кретање конзервативних и неконзервативних механичких система“.


Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

 • др Драгомир Зековић, ред. проф.,
 • др Александар Обрадовић, ред. проф.,
 • др Никола Младеновић, ред. проф.
 • др Зоран Стокић, ванр. проф.,
 • др Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Радославу Радуловићу, дипл. инж. маш. – мастер, дана 10.07.2017. године, са почетком у 12 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Брахистохроно кретање конзервативних и неконзервативних механичких система“.

 

Анкета о вредновању наставе

Анкета о вредновању наставе по предметима, од стране студената, за наставнике и сараднике.

Приликом пријављивања испита, студенти су обавезни да попуне „Анкету о вредновању наставе по предметима, за наставнике и сараднике“.

Комисија за осигурање квалитета наставе

Упис 2017/2018

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, број студената по Програму афирамтивне мере и број студената који сами плаћају школарину биће објављен на интернет сајту Машинског факултета када Влада Републике Србије донесе одлуку о уписним квотама.

Пријављивање кандидата обавиће се 21, 22, 23. и у суботу 24. јуна 2017. године.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из предмета Математика обавиће се 29. јуна 2017. године.

Све детаље у вези процедуре пријављивљња на конкурс и полагања квалификационог испита можете пронаћи на http://www.mas.bg.ac.rs/upis/start

ИНФОРМАТОР о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. биће у продаји до краја месеца.
Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.
Може се набавити у Скриптарници Машинског факултета (галерија у приземљу).

ACTA 2017

 

The international conference:
APPROXIMATION AND COMPUTATION – THEORY AND APPLICATIONS (ACTA 2017) will be held in Belgrade, Serbia on November 30 – December 2, 2017. The event will be held over three days, with presentations delivered by researchers from the international community, including presentations from keynote speakers and state-of-the-art lectures.
The aim of the conference is to bring together leading scientists of the international Numerical and Applied Mathematics community and young researchers from all over the world working in mathematics and its applications to present their researches, to exchange new ideas, to discuss challenging issues, to foster future collaborations and to interact with each other.

The conference is dedicated to the renowned mathematician Walter Gautschi, one of the founders of modern numerical analysis. Walter Gautschi, born in Basel, Switzerland, 11 December 1927, is one of the the world leading scientists in the field of numerical analysis, special functions and approximation theory and a longtime professor at Purdue University (now emeritus professor).

Приступно предавање, др Тијана Весић Павловић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Енглески језик, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

 • др Катарина Расулић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
 • др Ивана Трбојевић Милошевић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
 • др Твртко Прћић, ред. проф., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • др Угљеша Бугарић, редовни професор,
 • др Љубодраг Тановић, редовни професор,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Тијани Весић Павловић, професору енглеског језика и књижевности, дана 15.05.2017. године, са почетком у 10 часова, у сали 518 на Машинском факултету, са темом „Метафоричка лексика у енглеском језику машинске струке“.