Приступно предавање, др Душан Тодоровић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

др Александар Јововић, ред. проф.,
др Александар Петровић, ред. проф.,
др Дејан Радић, ред. проф.,
др Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији
др Мирјана Кијевчанин, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет Београд,

утврдила је да кандидат др Душан Тодоровић, дипл. инж. маш., према Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду – Машинском факултету, испуњава све потребне услове за избор у звање доцента, осим једног који је дефинисан овим Правилником и сматра се обавезним условом, а то је да је кандидат у обавези да одржи приступно предавање, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду.
Заказује се приступно предавање кандидату др Душану Тодоровићу, дипл. инж. маш., дана 06.02.2017. године, у 10 часова, у сали 514, са темом „Моделовање атмосферске дисперзије загађујућих материја са посебним освртом на Гаусов модел“.

Приступно предавање, др Јелена Мунћан

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента на модулу за Биомедицинско инжењерство за ужу научну област Биомедицинско инжењерство, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:
др Лидија Матија, ванр. проф.
др Александра Васић Миловановић, ред. проф.,
др Драган Лазић, ред. проф.
др Невена Стевановић, ред. проф. и
др Ђуро Коруга, ред. проф. М.Ф. у пензији,
утврдила је да кандидат др Јелена Мунћан, дипл. инж. маш., испуњава све услове конкурса.Заказује се приступно предавање кандидату др Јелени Мунћан, дипл. инж. маш., дана 18.01.2017. године, у 11 сати, у сали 300, са темом „Примена аквафотомике у биомедицинском инжењерству“.

Појашњење студентима и запосленима у вези студентских уплата!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Додатно појашњење студентима и запосленима у вези студентских уплата!

У основи постоје два случаја и уплате треба извршити на следеће начине:

1. уплате за школарину или MSc рад:
– Позив на број: лични позив на број по моделу 97
– Сврха уплате: школарина или MSc рад

2. све остале уплате:
– Позив на број: шифра услуге из Ценовника факултета
– Сврха уплате: назив услуге из Ценовника факултета

Регулисање финансијских обавеза

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Студенти који до сада нису предали уговоре могу то учинити најкасније у понедељак 26.12.2016. године и уторак 27.12.2016. године.

Регулисање финансијских обавеза је могуће извршити у понедељак 26.12.2016. године и уторак 27.12.2016. године од 10 до 15ч на шалтерима Службе за студентске послове.

Провера оцена за студенте ОАС и МАС

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Обавештавају се студенти ОАС и МАС да могу да изврше проверу оцена у Студентском сервису.

Уколико постоји било каква неусаглашеност евидентираних података у Студентском сервису и остварених резултата полагања испита, исту пријаве, попуњавањем и слањем образца најкасније до 20.12.2016..године на мејл: ssp@mas.bg.ac.rs .

Припремна настава за пријемни испит из математике шк. 2017/18

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Припремна настава за пријемни испит из математике шк. 2017/18, почиње у суботу, 10. 12. 2016. г. а одржаваће се сваке суботе од 10 до 13 часова у сали 102.

Фонд часова је 65 а цена 20.000 дин. у пет рата.
Пријава кандидата за курс је на часу.

Сви полазници припремне наставе добијају књигу
„Збирка задатака за припрему квалификационог испита за упис на Машински факултет у Београду“

РАСПОДЕЛА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

ОБАВЕШТЕЊЕ!
РАСПОДЕЛА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ
СРЕДА 30.11.2016.год.

САЛА 211

ДЕВОЈКЕ – 9.00 h
МУШКАРЦИ – 10.00 h (ОД 1 ДО 100 НА РАНГ ЛИСТИ)
МУШКАРЦИ – 11.30 h (ОД 101 ДО 197 НА РАНГ ЛИСТИ)

ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ И ИНДЕКС

Напомена:
Због заузетости сале 211,
за мушкарце (од 101 до 197) расподела ће се
обавити у читаоници Машинског факултета.

Расподела соба у студентским домовима.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Обавештавају се сви студенти који су на листи за домове да ће се у понедељак 28.11.2016. године одржати састанак у читаоници Машинског факултета (први спрат) у 12 часова око договора за термин расподеле соба у студентским домовима.