Коначна ранг листа пријављених кандидата у другом конкурсном року

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Коначна ранг листа пријављених кандидата у другом конкурсном року за упис на Основне академске студије у школској 2017/18. години
Ранг Презиме Име Име родитеља
1 Радивојевић Теодора Дејан
2 Vaz De Silva Anilton Jose Silvio
3 Cruz Carlos Carla Queiroz
4 Fauzou Samuel Steeve

Упис на сродне факултете

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Сви студенти који су полагали пријемни испит на Машинском факултету у Београду и који су испунили законски минимум за упис на неки од видова студирања (школовање на терет буџета Републике Србије – минимум 51 поен или сопствено финансирање – минимум 30 поена), а који се из неког разлога нису уписали на Машински факултет у Београду, могу се пријавити за слободна места на сродним факултетима у Србији.

Упис у прву годину Основних академских студија 2017/2018.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Упис у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године

На основу нове Акредитације студијског програма Основних академских студија, Факултет може да упише 720 кандидата, 520 који се финансирају из буџета Републике Србије и 200 који се сами финансирају.

Сва буџетска места су попуњена – попуњавају се преостала места за кандидате који се сами финансирају:

8. и 10. јул, 10-14:30 – пријем захтева за прелаз са других факултета
11. јул, 10:00 – прозивка кандидата по Kоначној ранг листи до попуне одобреног броја самофинасирајућих места, затим упис
12. јул, 10:00 – прозивка и упис кандидата по основу прелаза са других факултета (ако буде слободних места)

Приступна предавања

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Драгомир Зековић, ред. проф.,
  • др Александар Обрадовић, ред. проф.,
  • др Никола Младеновић, ред. проф.
  • др Зоран Стокић, ванр. проф.,
  • др Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Драгутину Ђурићу, дипл. инж. маш., дана 10.07.2017. године, са почетком у 11 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Брахистохроно кретање конзервативних и неконзервативних механичких система“.


Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Драгомир Зековић, ред. проф.,
  • др Александар Обрадовић, ред. проф.,
  • др Никола Младеновић, ред. проф.
  • др Зоран Стокић, ванр. проф.,
  • др Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Радославу Радуловићу, дипл. инж. маш. – мастер, дана 10.07.2017. године, са почетком у 12 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Брахистохроно кретање конзервативних и неконзервативних механичких система“.

 

Анкета о вредновању наставе

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Анкета о вредновању наставе по предметима, од стране студената, за наставнике и сараднике.

Приликом пријављивања испита, студенти су обавезни да попуне „Анкету о вредновању наставе по предметима, за наставнике и сараднике“.

Комисија за осигурање квалитета наставе