Конкурс за доделу „НАГРАДЕ ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Рок за подношење пријава је понедељак, 13. новембр 2017. године.

Материјал доставити у канцеларију декана.

Приступно предавање, др Жарко Мишковић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Опште машинске конструкције, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Радивоје Митровић, редовни професор,
  • др Божидар Росић, редовни професор,
  • др Синиша Кузмановић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Жарку Мишковићу, дипл. инж. маш., дана 30.10.2017. године, са почетком у 14 часова, у амфитеатру А на Машинском факултету, са темом „Спојеви вратила и главчина“.

Коначна ранг листа пријављених кандидата у другом конкурсном року

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Коначна ранг листа пријављених кандидата у другом конкурсном року за упис на Основне академске студије у школској 2017/18. години
Ранг Презиме Име Име родитеља
1 Радивојевић Теодора Дејан
2 Vaz De Silva Anilton Jose Silvio
3 Cruz Carlos Carla Queiroz
4 Fauzou Samuel Steeve

Упис на сродне факултете

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Сви студенти који су полагали пријемни испит на Машинском факултету у Београду и који су испунили законски минимум за упис на неки од видова студирања (школовање на терет буџета Републике Србије – минимум 51 поен или сопствено финансирање – минимум 30 поена), а који се из неког разлога нису уписали на Машински факултет у Београду, могу се пријавити за слободна места на сродним факултетима у Србији.

Упис у прву годину Основних академских студија 2017/2018.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Упис у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године

На основу нове Акредитације студијског програма Основних академских студија, Факултет може да упише 720 кандидата, 520 који се финансирају из буџета Републике Србије и 200 који се сами финансирају.

Сва буџетска места су попуњена – попуњавају се преостала места за кандидате који се сами финансирају:

8. и 10. јул, 10-14:30 – пријем захтева за прелаз са других факултета
11. јул, 10:00 – прозивка кандидата по Kоначној ранг листи до попуне одобреног броја самофинасирајућих места, затим упис
12. јул, 10:00 – прозивка и упис кандидата по основу прелаза са других факултета (ако буде слободних места)