УПИС 2017/18 – други конкурсни рок за ОАС

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

У септембарском конкурсном року за упис на Основне академске студије, а сходно одлуци Владе Републике Србије, Машински факултет ће попуњавати 5 слободних места на терет буџета РС, у категорији држављана Републике Србије који су у шк. 2016/2017. г. завршили средњу школу у иностранству.
Више информација можете погледати у Прилогу.

Прилог: Датуми и рокови – Септембарски конкурс

Стипендије ИТО фондације за школску 2018/2019.г.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Универзитет у Београду је за своје студенте добио на располагање једну стипендију јапанске Фондације ИТО за школску 2018/2019. годину.

Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

1. Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;
2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству)
који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу започне од пролећа или јесени 2018. године.
Област истраживања није ограничена;
3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

* Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (“to some degree“) говори и чита јапански, али то није обавезно.

Напомињемо да ће са кандидатима који уђу у ужи избор бити организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.
С обзиром на то да се комплетна конкурсна документација номинованих кандидата шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески од стране судског тумача.

За детаљније информације и пријавни формулар, заинтересовани кандидати могу контактирати Секретара продекана за наставу на мејл адресу se_nast@mas.bg.ac.rs
Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 15. септембар 2017. године.

Oбавештење везано за упис студената на више године ОАС и МАС

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Важно обавештење везано за упис студената на више године ОАС и МАС у школској 2017/2018. години

Пре свих активности везаних око процедура уписа на више године ОАС и МАС, потребно је да сваки студент изврши следеће провере:

  • Провери у свом електронском индексу да ли су сви положени испити евидентирани, уколико нису званичним путем (mail-ом) обавести Шефа Службе за студентске послове о томе;
  • Провери у свом електронском индексу испуњеност услова за полагање испита. За испите који нису положени, а студент има испуњен услов, треба да провери да ли је ова чињеница евидентирана или не. У случају на није, студент треба да оде код предметног наставника и тражи да му наставник унесе услов у базу стечених услова или да му наставник на Образцу о испуњеност предиспитних обавеза својим потписом потврди да је испунио предиспитне обавезе. Образац се преузима у Служби за студентске послове;
  • Провери стање својих финансијских обавеза и исте измири пре уписа.

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2017/2018. године

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Машинско инжењерство. Детаљније о условима везаним за упис можете преузети са ОВОГ линка.

Uniqa осигурање – конкурс за студенте

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Сектору за неживотна осигурања и корпоративно пословање потребан је 1 извршилац – машински инжењер, за волонтерско ангажовање на пословима преузимача ризика (underwriting).

Предвиђено је ангажовање на 3 месеца, током којег би кандидат уз подршку ментора (из редова искусних процењивача ризика) стекао увид у основне процесе у осигурању и опис посла преузимача ризика. По истеку договореног периода ради се евалуација са обе стране и уколико постоји обострано задовољство и интересовање кандидату би понудили радни однос.

Кандидат може да буде студент завршне године студија, апсолвент или неко ко је недавно дипломирао. Од осталих критеријума потребно је да има солидно/добро знање енглеског језика и возачку дозволу.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на мејл: ljiljana.zdravkovic@uniqa.rs